MIKROFERT a'5L

MICROFERT to wysokiej jakości hydrolizat białka charakteryzujący się bardzo wysoką zawartością aminokwasów i peptydów pochodzenia naturalnego (44% aminokwasów w tym 16% wolnych aminokwasów). W skład produktu wchodzą mikroelementy (0,4%) bardzo dobrze przyswajalne dzięki skompleksowaniu przez aminokwasy i peptydy.

MICROFERT to wysokiej jakości hydrolizat białka charakteryzujący się bardzo wysoką zawartością aminokwasów i peptydów pochodzenia naturalnego (44% aminokwasów w tym 16% wolnych aminokwasów). W skład produktu wchodzą mikroelementy (0,4%) bardzo dobrze przyswajalne dzięki skompleksowaniu przez aminokwasy i peptydy. 


MICROFERT przeznaczony jest do stosowania w uprawach rolniczych i ogrodniczych w celu wspomagania regeneracji roślin po wystąpieniu stresów oraz w celu zwiększenia efektywności i bezpieczeństwa zabiegów agrochemicznych, a także dla zwiększenia ilości i jakości plonu. Preparat  może być stosowany nalistnie lub w trakcie fertygacji.
 

Składniki  g/l % (m/m)
Azot (N) całkowity 93,2 7,4
azot (N) organiczny 88,2 7,0
azot (N) organiczny rozpuszczalny 88,2 7,0
Węgiel (C) organiczny 277,2 22,0
Bor (B) 0,63 0,050
Kobalt (Co) 0,013 0,001
Żelazo (Fe) 2,52 0,200
Mangan (Mn) 1,26 0,100
Molibden (Mo) 0,063 0,005
Cynk (Zn)  0,13 0,010
MIKROFERT-5